Hematologia zwierząt

Hematologia do dziedzina wiedzy medycznej związana z rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu krwiotwórczego i krwi.
Podstawową metoda diagnostyczną w hematologii jest bezpośrednia obserwacja preparatów komórek krwi i szpiku kostnego.

Zakres diagnostyki hematologicznej:

  • Zaburzenia hematopoezy
  • Różnicowanie rodzajów anemii (niedokrwistości)
  • Ocena obrazu białokrwinkowego
  • Immunohematologia
  • Diagnostyka białaczek
  • Choroby płytek krwi i zaburzenia układu krzepnięcia
  • Choroby szpiku kostnego
  • Rozpoznawanie chorób wektorowych
  • Oznaczanie grup krwi.