Rozród psów

Celem pracy hodowlanej jest zachowanie i przekazywanie pożądanych cech rasy w kolejnych pokoleniach. Podstawą hodowli jest staranny dobór zwierząt przeznaczonych do rozrodu pod kątem walorów użytkowych i zdrowotnych.

Specjalistyczna opieka weterynaryjna oferowana przez Przychodnię Brzęczkowice umożliwia realizację planów pozyskania zdrowych miotów szczeniąt z zamierzonych kojarzeń.

Zakres usług Przychodni Brzęczkowice obejmuje m.in:

 • badanie suk przed planowanym rozrodem: badanie narządów rozrodczych, szczególnie u suk młodych w celu wykluczenia potencjalnych anomalii skutkujących nieskutecznym kryciem
 • wyznaczanie optymalnego terminu krycia- na podstawie badania cytologicznego, zmian w profilu hormonalnym ( progesteron, estrogeny, hormon luteinizujący), obserwacji ultrasonograficznych, badania endoskopowego
 • diagnostyka przyczyn ronień i niepłodności, w tym także tła zakaźnego
 • wykrywanie ciąży i jej monitoring, pomoc w rozwiązywaniu porodów
 • techniki wspomagania rozrodu- inseminacje: w tym endoskopowe i metodą lapatotomii, z użyciem nasienia świeżego lub schłodzonego
 • pobieranie nasienia w celu inseminacji lub przygotowania do transportu
 • badanie jakości nasienia z wystawieniem certyfikatu
 • pełną diagnostyke i terapię chorób układu rozrodczego samca i samicy
 • diagnostykę i terapię chorób gruczołu mlekowego
 • diagnostykę i terapię chorób noworodków i pacjentów pediatrycznych
 • planowe ogranicznie zdolności rozrodczych samców i samic ( antykoncepcja farmakologiczna i chirurgiczna)

Cykliczność funkcjonowania układu rozrodczego suki jest przyczyną występowania okresów gotowości do rozrodu średnio dwa razy do roku co sprawia, że suka ma około 10 -12 okazji do posiadania potomstwa w całej swojej karierze suki hodowlanej.

Powyższe informacje wskazują jak istotne jest określenie optymalnego terminu krycia szczególnie w przypadku inseminacji lub konieczności pokonywania dalekich odległości do miejsca pobytu samca.

Optymalne postępowanie uwzględnia badanie cytologiczne – od pierwszego dnia cieczki, badanie zmian w profilu hormonalnym, obserwację ultrasonograficzną struktury jajników, wziernikowanie dróg rodnych

 

Rozród (rozmnażanie) psów informacje podstawowe, a przepisy prawa:

Związek Kynologiczny w Polsce jest jedyną w naszym kraju organizacją kynologiczną , której dokumenty hodowlane, rodowody i certyfikaty są uznawane przez Światową Federację Kynologiczną (FCI Federation Cynologique Internationale).

W świetle aktualnych przepisów przedmiotem obrotu (sprzedaży)  mogą być tylko zwierzęta pochodzące z zarejestrowanych hodowli.
Ustawa o ochronie zwierząt art 10a, art 10b Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724.